Zásady spracovania a ochrany osobných údajov a používanie cookies

 

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:


Vaše osobné údaje spracúvame na účely vzájomného kontaktu  s vami keď nás kontaktujete v akejkoľvek záležitosti resp. pri uplatňovaní vašich práv rôznymi komunikačnými kanálmi (osobne, poštou, elektronickou poštou, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych sietí). Osobné údaje vzájomného kontaktu s vami spracúvame na základe vašej žiadosti. Evidenciu došlej a odoslanej pošty spracúvame na základe osobitného zákona.

Osobné údaje, ktoré spracúvame:


Identifikačné a kontaktné  údaje: Adresa  elektronickej pošty, IP adresa a webový prehliadač zariadenia,  dátum a čas prihlásenia sa na odber informácií o novinkách a akciách.  

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:


Zasielanie newslettrov a marketingových informácií. Newslettre a marketingové informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre vás obťažujúce. Osobné údaje na účely marketingu spracúvame na základe vášho súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:


Vaše osobné údaje budeme uchovávať 5 rokov od dátumu prihlásenia sa na odber noviniek.  Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  vašich osobných údajov.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.
Našimi sprostredkovateľmi sú:
–    Poskytovatelia IT služieb
–    Správca pošty

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

 


 

Čo sú cookies


Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky internetový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies


Používaním stránok prevádzkovaných Biutli, s. r. o.  so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, IČO:36712001 vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavenia vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Biutli, s.r.o.  nepoužíva údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Aké cookies používame


Základné umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa.
Prevádzkové slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu.

Čo ak nechcem cookies?


Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?


Používanie cookies a ich povolenie v internetovom  prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade vypnutia cookies však môžu mať naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.